Onderwijsassistent

Leraarondersteuner VSO, schaal 7 (WTF 1,0)