Onderwijsassistent

Leraarondersteuner VSO, schaal 7 (WTF 0,6)