Onderwijsassistent

Leerlingbegeleider / Leraarondersteuner met de taak leerlingbegeleider in het primair onderwijs